Avhämtning

Enkelt och användarvänligt

Avhämtning

Tiderna förändras och så även vårt beteende. I en föränderlig värld måste du och din verksamhet alltid finnas tillgänglig. Flow Away är anpassat efter dina konsumenter och deras behov.

På ett säkert och användarvänlig sätt lägger konsumenten sin beställning i lugn och ro - antingen för stunden eller till ett senare tillfälle.